Căn hộ Vista Verde
Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Mặt bằng thiết kế Tháp T1


Mặt bằng thiết kế Tháp T2


Mặt bằng thiết kế Tháp T3 - Tòa Orchid 

Mặt bằng thiết kế Tháp T4

Contact us